Thông báo học tập trung D15, đợt 7 môn GDTC&QPAN, năm học 2021-2022

"Ngày Nhập ngũ" 10/7/2022

Bộ môn GDTC&QPAN gửi tới các "đồng chí" D15 - đợt 7 Thông báo về đợt học tập môn GDTC và GDQP-AN diễn ra từ ngày 10/7/2022 đến ngày 12/8/2022. 

Chúc các đồng chí lên đường mạnh giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.!

Thông báo xem tại đây

Danh sách xe xem tại đây

Bạn cần hỗ trợ?