Cán bộ giảng viên

  THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GDTC & QPAN
       
       
STT Họ và tên Thông tin giới thiệu bản thân
1 Ths.Trần Thanh Hoài hoaitt@epu.edu.vn Thạc sỹ GDTC
Trưởng Bộ môn Kiện tướng môn nhảy xa
  Đạt các huy chương trong nước và quốc tế môn nhảy xa, điền kinh
 
2 Ths.Nguyễn Duy Ngọc ngocnd@epu.edu.vn Thạc sỹ bộ môn khiêu vũ thể thao
Giảng viên Huy chương bạc giải Khiêu vũ Singapore 
   
3 Ths.Phạm Văn Định dinhpv@epu.edu.vn Thạc sỹ bóng chuyền
Giảng viên  
   
4 Ths. Nguyễn Tiến Dũng dunggdtc@epu.edu.vn Thạc sỹ GDTC
Giảng viên, Chủ tịch công đoàn Đạt các Vàng, Bạc, Đồng môn cầu lông, tennis cấp thành phố và toàn quốc
   
5 Ths. Đào Xuân Sang sangdx@epu.edu.vn Thạc sỹ GDTC
Giảng viên  
   
6 Ths.Cù Thị Sáng sangct@epu.edu.vn Thạc sỹ khoa học bền vững
Giảng viên Huy chương bạc cờ vây toàn quốc
  Huy chương đồng cờ Vua toàn quốc
  Môn dạy sở trường: Cờ vua, tennis, bơi lội, bóng rổ aerobic…
   
7 Ths.Đỗ Bá Thiệp thiepdb@epu.edu.vn Thạc sỹ GDTC 
Giảng viên chuyên sâu huấn luyện bóng đá
   
8 Ths.Hoàng Thị Thùy Trang tranghtt@epu.edu.vn Thạc sỹ GDTC chuyên sâu bóng rổ
Giảng viên  
  Thạc sỹ GDTC chuyên sâu Whusu
9 Ths.Trương Quốc Chí zhige1984@gmail.com HCB Whusu thế giới năm 2001, 2005 
Giảng viên HCB Whusu Châu Á năm 2000
  HCB  Whusu Seagame 2003,2005 và hàng trăm giải thưởng khác trong và ngoài nước
 
10 Đinh Hoàng Tuấn dinhhoangtuanng@gmail.com Cử nhân TDTT
Giảng viên HCB giải Whusu trẻ toàn quốc 2007
  HCĐ giải Pencatsilat toàn quốc 2015 và nhiều giải thưởng trong và ngoài nước môn Pencatsilat
11 Ths. Nguyễn Kim Trọng kimtrong089@gmail.com HCV toàn quốc tán thủ năm 2012, 2014
Giảng viên Đạt nhiều cup trong các giải thi dấu toàn quốc
   
       
Bạn cần hỗ trợ?