Thông báo học tập môn GDTC&QPAN đợt học 5 khóa D15

Thông báo học tập môn GDTC&QPAN đợt học 5 khóa D15

Xem chi tiết danh sách phân xe tại đây  Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ sdt BM GDTC&QPAN: 024.6655.7936 (giờ hành chính)

Bạn cần hỗ trợ?