Thông báo tập trung học tập môn GDTC&GDQPAN đợt 2, năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên khóa D17

Bộ môn GDTC&QPAN trân trọng gửi tới toàn thể các em sinh viên Thông báo số 2133/TB-ĐHĐL ngày 24 tháng 11 năm 2022 về việc tập trung học tập môn GDTC&GDQPAN đợt 2, năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên khóa D17 của Trường Đại học Điện lực.

Hẹn gặp các "Đồng chí" vào 7h00 ngày 11/12/2022 (Chủ nhật) tại Trường Đại học Điện lực.

Chi tiết Thông báo 2133 xem tại đây

Chi tiết danh sách xe và danh sách phòng ở xem tại đây

Trân trọng cảm ơn!

Bạn cần hỗ trợ?