Thông báo học tập môn GDTC&QPAN đợt học 1 khóa D15

Thông báo học tập môn GDTC&QPAN đợt học 1 khóa D15 năm học 2020 - 2021

các em xem chi tiết thông báo tại đây

Xem chi tiết danh sách phân xe  tại đây

Mọi thắc mắc ý kiến gọi điện về Bộ môn GDTC&QPAN: 024.6655.7936 (giờ hành chính)

Bạn cần hỗ trợ?