Kết quả thi lần 1 lớp HL.Đại học 6 (02/05/2018)

Sinh viên có thắc mắc về điểm số đến văn phòng Bộ môn trong giờ hành chính ngày 2/5/2018 gặp thầy Nguyễn Duy Ngọc.

Xem chi tiết: Tại đây

Bạn cần hỗ trợ?