Kết quả thi lần 1 môn GDTC2 lớp HL.Cao Đẳng 2 (02/05/2018)

Sinh viên có thắc mắc về điểm số, đến văn phòng Bộ môn trong giờ hành chính ngày 2/5/2018. Gặp thầy Nguyễn Duy Ngọc

Xem chi tiết: Tại đây

Bạn cần hỗ trợ?