Danh sách phân xe về Đợt học 6 - Khóa D14

Danh sách phân xe đi về từ CS2,Trường đại học Điện Lực, Tân Minh Sóc Sơn Hà Nội  tới CS1 , 235 Hoàng Quốc Việt. Kết thúc đợt học 6 môn học GDTC&QPAN khóa D14.

Các xe đi về có sự thay đổi khác so với lượt đi đề nghị sinh viên cập nhật chính xác để biết số xe và thời gian xuất phát. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần hỗ trợ?